Uchwałą 1/2013, Zarząd Fundacji “Czas Kultury” powołał do życia “Teatr13” w Legionowie.

Celem powołania do życia teatru, było umożliwienie pasjonatom sceny i estrady, zaistnienie przed publicznością. Jest wiele osób, które mają talent i umiejętności, jednak nie są w stanie “przebić się”, by zaprezentować publicznie to, co im w “duszy gra”. Naszym zamiarem nie jest tworzyć stałych grup (choć nie jest to wykluczone), a jedynie dać “dostęp do sceny”, choćby po to by poczuć: tremę, dreszczyk emocji i stanąć oko w oko z widzem.       

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby pokazać szerszej publiczności efekt swojej pracy.

Następstwem naszych działań było, wystawienie 42 premier, 97 spektakli i współpraca z ponad 40 aktorami.  Zorganizowaliśmy Festiwalu Teatrów Amatorskich, “TEATRALIA LEGIONOWO”, którego piąta edycja odbyła się w 2019 roku. Poziom artystyczny prezentowanych spektakli, w wielu przypadkach, nie obiegał od profesjonalizmu. Zapraszamy wszystkich chętnych, do zgłaszania swoich, spektakli, monodramów, koncertów i wszystkich form scenicznych, do kontaktu z nami. Zapewniamy profesjonalna promocję (plakaty, filmy demo, informacje na naszej stronie i profilu Fb), a po wydarzeniu, profesjonalną relację video. Nie przewidujemy gaży dla artysty/ów,   gdyż jesteśmy organizacją non profit (ewentualnie zwrot kosztów przyjazdu). Zapewniamy zaplecze techniczne, posiłki napoje i świetną zabawę. Daj się zobaczyć !