Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

   

    

  

Fundacja "Czas Kultury", oraz "Teatr13" w Legionowie                                               

 Więcej informacji: http://www.czas-kultury.pl/zajecia-warsztaty/  tel: 733 182 499

 

Proponujemy cykl zajęć pozalekcyjnych. Głównym celem jest uwrażliwienie i przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Program jest tak przygotowany, by zaprezentować młodym ludziom zjawiska artystyczne i umożliwić pełne uczestnictwo w ogólnopojętej kulturze. Pozwoli również dostrzec różnorodność świata, zdobyć umiejętność odczytywania symboli języka przekazu, poprzez rozumienie metafor i symboli. Zajęcia będą  realizowane w oparciu o dramę. Teatr, będący składową wszelkich sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego. Każdy ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Każdy z tych elementów składowych wykorzystujemy na co dzień, niekiedy nie zdając sobie z tego sprawy, jak wielki mamy na nie wpływ, poprzez rozwój. Kontakt z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli, ale przede wszystkim zabawa w teatr.

Teatr jest fikcyjną rzeczywistością, w której wszystko może się zdarzyć, a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Wprowadzenie w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staję się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Udział w odtwarzaniu treści utworu skłania do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania. Podczas zajęć z tej dziedziny można dowiedzieć się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, mowa ciała, drama, czy pantomima. Zajęcia teatralne wywierają duży wpływ na postawy moralne, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Każdy pragnie sukcesu i uznania. Właśnie zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki. W kształtowaniu własnych reakcji trzeba kłaść duży nacisk na przeżycia emocjonalne, uczyć się cieszyć i smucić, dostrzegać dobro i zło. Wcielając się w postać można przeżywać losy bohaterów literackich, utożsamiać się z nimi, często naśladując ich postępowanie. Pozytywny bohater, w którego wcielamy się w spektaklu teatralnym, pomaga w zrozumieniu, dlaczego takie zachowanie jest dobre. Występowanie negatywnych bohaterów - (bo i tacy istnieją w rzeczywistości teatralnej), ma także ogromne znaczenie w rozwoju osobowości młodego człowieka, pozwala „bezpiecznie” dostrzec wyrządzane zło. Tworzenie mini spektakli pomaga zrealizować to, co jest uśpione w nas, zmierzyć się z samym sobą i swoimi niedoskonałościami. Nasze doświadczenia począwszy od dziecięcych przedstawień, teatrzyków, inscenizacji i występów utwierdzają w przekonaniu, iż teatr w to doskonała forma pracy nad samym sobą, pozwalającą się zmobilizować, a często oderwać od rzeczywistości, by powracając doń, mieć nową energię i pewien dystans do wcześniej frustrujących zdarzeń. Postanowiliśmy opracować program pozwalający na szerokie wykorzystanie tej dziedziny sztuki. Zajęcia będą się skupiały głównie na dramie.

Drama jest metodą dydaktyczno-wychowawczą nastawioną świadomie na proces nauczania. Z tym łączy się spontaniczność, naturalność zachowań uczestników w rolach, oraz improwizacyjność formy. Z kolei teatr jest sztuką, zamkniętym dziełem artystycznym, produktem wykonanym zespołowo przez artystów teatru w celu dostarczenia widzom przeżyć estetycznych.

Najważniejsze różnice pomiędzy dramą a teatrem:
- w dramie nie ma podziału na aktorów i widzów;
- w dramie najważniejszy jest pełny, całościowy rozwój indywidualności człowieka uczestniczącego w fikcyjnym zdarzeniu, w spektaklu aktor spełnia funkcję medium, wyzwala uczucia widzów i prowadzi ich do katharsis;
- w dramie uczestnicy zachowują się naturalnie i logicznie, koncentrując się i angazując w pełni na określonej sytuacji; w przedstawieniu uwaga aktora jest podzielona między uczucia postaci, którą odgrywa;
- w dramie uczestnicy improwizują, to znaczy pracują bez scenariusza; w spektaklu aktorzy recytują tekst z pamięci, a także działają zgodnie z opracowanym scenariuszem /wikipedia/

Założeniem tej propozycji jest połączenie obu tych aspektów. Jest to metoda uczenia aktywnej twórczości oraz doskonalenia umiejętności współpracy z innymi ludźmi, oraz wielu innych umiejętności interpersonalnych, społecznych i obywatelskich. Stosowanie dramy, to poszukiwanie sytuacji życia codziennego i umieszczanie ich w szerszym kontekście społecznym. Nie odnoszą się one wprost do problemów konkretnej osoby uczestniczącej w zajęciach, lecz problemów, z którymi spotyka się, na co dzień, bądź może się spotkać. Podstawą zajęć, dramy jest odnaleźć taką sytuację fikcyjną, która pozwoli uczestniczkom i uczestnikom bezpiecznie wchodzić w różne role i jednocześnie odnajdywać sposoby radzenia sobie z nimi. Wpłynie to na własną samoocenę i zaangażowanie w trakcie zajęć. Poprawna samoocena to podstawa kreatywności, ma ogromny wpływ na wiarę w siebie, na samokontrolę, kontrole swoich zachowań pod wpływem emocji, których nawet najmłodszy człowiek nie jest pozbawiony. Następnym elementem wpływającym na postępy edukacyjne ma sposób radzenia sobie ze stresem. Czy jest sposób by temu zaradzić? Jednym ze sposobów jest ta oferta. Zwiększyć dostęp do zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych w formie takiej, by były z jednej strony atrakcyjne, z drugiej zaś by miały charakter edukacji poprzez kreatywność, dobrowolność i zabawę. Nie oznacza to, że zajęcia, które proponujmy to plac zabaw. Praca w grupie pozwala poznać się wzajemnie. Każdy będzie mógł opowiedzieć o swoich zainteresowaniach. Będzie również możliwość rozbudzić pasję w młodym człowieku, oraz uświadomić, że są zajęcia i dziedziny, którym chcemy się poświęcić, oraz takie, którym musimy poświęcić swój czas by zachować równowagę prawidłowego rozwoju.

 

 Więcej informacji: http://www.czas-kultury.pl/zajecia-warsztaty/  tel: 733 182 499

                                       e-mail: biuro@teatr13.pl

 

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?